KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Bylinkové polštáře
e-shop zdarma Pohankové polštáře
e-shop zdarma Třešňové polštářky
e-shop zdarma VÁNOČNÍ VÝPRODEJ OBCHŮDEKReklama:

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Kupující má právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodů, a to do 14 dnů od doručení zboží. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky poškození, nesmí být znečištěno a musí být zabaleno tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození. Vracené zboží zašle nebo osobně doručí kupující na adresu prodávajícího. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, bude vrácená částka zaslána převodem na účet kupujícího. Kupujícímu bude vrácena částka včetně poštovného (nejlevnější způsob dopravy), náklady na vrácení zboží hradí kupující. Prodejce má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. náklady na vyčištění vráceného zboží)

Reklamace

Záruční doba u prodaného zboží se řídí platnou legislativou. Reklamovat  lze vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamaci nelze uplatňovat na běžné opotřebení výrobku a na vady způsobené nesprávným užíváním. V případě reklamace se na nás obraťte nejprve emailem na schodlova@seznam.cz, popište závadu, případně důvod reklamace. Neprodleně Vás kontaktujeme pro co nejvčasnější vyřízení reklamace.

Kupující  reklamované zboží zašle nebo osobně doručí na adresu prodávajícího. Po vyřízení reklamace zašle prodávající zboží zpět kupujícímu.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není - li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud reklamace není vyřízena, včetně opravy do 30 dnů od jejího podání (nebylo - li dohodnuto jinak), je reklamovaná vada posuzována za objektivně neodstranitelnou a kupujícímu vznikají nároky, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou – § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Reklamace doručování

Důvodem k reklamaci může být pozdní dodání způsobené prodejcem tj. neodeslání objednaného zboží do 3 pracovních dnů, v případě platby předem pak následující pracovní den po připsání částky na účet.

Průběh doručování po předání zboží dopravci nelze prodejcem ovlivnit, není tedy důvodem k nepřevzetí nebo reklamaci zboží.  

7269 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!